De gemeente Rotterdam presenteert op deze website haar begroting 2019. De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (2019-2022), de concrete activiteiten die daarbij horen, de middelen die nodig zijn voor deze activiteiten en uit welke bronnen deze middelen afkomstig zijn.

Via “begroting in één oogopslag” ziet u een overzicht van de collegetargets, de totale inkomsten en uitgaven van onze gemeente en de belangrijkste tarieven: OZB, Afvalstofheffing en Rioolheffing.

Bekijk de begroting in één oogopslag