De gemeente Rotterdam verwerkt veel persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels.

Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de gemeente in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van de gemeente Rotterdam van toepassing. U kunt de privacyverklaring en het privacybeleid hier als pdf-bestand downloaden.

Uw privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente over u heeft vastgelegd? Of wilt u een van de andere rechten uitoefenen? Dat kan via de Loket-pagina over privacy. Let op: voor het indienen van een verzoek moet u inloggen met uw DigiD. Geeft u alstublieft ook duidelijk aan wat uw verzoek inhoudt.

Meer informatie

De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de gemeente zich aan de AVG houdt. Heeft u vragen over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Mail dan naar: FG@rotterdam.nl.

Heeft u een klacht over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Dien dan een klacht in via het loket. Op de webpagina van het loket kunt u digitaal, via een formulier op de website, een klacht indienen. Ook vindt u meer informatie over andere manieren voor het indienen van uw klacht.