De gemeente Rotterdam presenteert de jaarstukken 2018. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2018. Ook onze inwoners krijgen hiermee inzicht in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld vorig jaar is besteed. De leeswijzer bevat informatie over hoe de website is opgebouwd.