Raadsbehandeling

Raadsbehandeling

De Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021 wordt behandeld in de verschillende raadscommissies van 27/28 oktober en 3/4 november 2021. De behandeling in de Raad vindt plaats op 9 en 11 november 2021.

Raadsvoorstel

2e Herziening 2021 en Begroting 2022

Hier vindt u de raadsbesluiten behorende bij de 2e Herziening 2021 en de Begroting 2022.

 

Belastingverordeningen 2022

Via deze link vindt u de raadsbesluiten voor alle belastingverorderingen 2022.

Moties en amendementen

Volgt na de raadsbehandeling op 9 en 11 november 2021.