Bestuurlijke hoofdlijnen 2024-2027

Inclusie en samenleving

Wie in Rotterdam woont, is een Rotterdammer en hoort erbij. In Rotterdam staan we open voor alle mensen. Onze gedeelde identiteit als Rotterdammer is waar de gemeente zich op richt, met respect voor de verschillen. De principes uit de Grondwet en de beginselen van de rechtsstaat zijn leidend. In één Rotterdam zijn allen één en worden allen gelijk behandeld. Voor iedereen gelden dezelfde regels in dezelfde mate. Wij verlangen van iedereen om deze principes te kennen en te respecteren. Dit staat verder uitgewerkt in het komende Actieplan Samenleven.

Armoede en schulden

In Rotterdam zijn er nog steeds te veel huishoudens die niet kunnen rondkomen en in armoede leven. Hoewel het de verantwoordelijkheid van iedere Rotterdammer zelf is om te werken aan de eigen redzaamheid en te zorgen voor inkomen, is dat voor veel Rotterdammers niet de realiteit. De bestrijding van armoede leidt ertoe dat mensen mee kunnen doen en leidt ook tot minder stress en minder gezondheidsproblemen. 

Voor Rotterdammers die in financiële nood komen, of dreigen te gaan komen, staat de gemeente klaar. Rotterdam is een stad waarin we omkijken naar elkaar en die geen armoede wil accepteren. In de aanpak van armoede en schulden in Rotterdam is er oog voor ieders verantwoordelijkheid en voor welke maatregelen voor preventie, vroegsignalering en schuldsanering aantoonbaar werken.