De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2023. In de Voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in de beleidsvoornemens, de bijbehorende activiteiten en de benodigde middelen voor de periode 2023 tot en met 2027. Ook wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende begrotingsjaar.

Voor de opbouw van de website wordt verwezen naar de leeswijzer.