Interne ronde technische bijstellingen

In het verleden werd in het eerste kwartaal de omissie behandeld. De omissie was een product met enkel technische begrotingswijzigingen. Met ingang van 2020 is, in overleg met de COR, besloten de omissie af te schaffen. Voor de interne sturing is het wel wenselijk in deze fase van het jaar de begroting technisch bij te stellen. Besloten is daarom een interne ronde technische bijstellingen te houden op het reguliere moment van de omissie en deze aan de gemeenteraad voor te leggen en apart inzichtelijk te maken bij het eerstvolgende P&C-product.

Bij het besluit om de omissie af te schaffen is toegezegd apart inzichtelijk te maken wat er gewijzigd is in de interne ronde. Op deze pagina wordt een algemene toelichting gegeven en aangegeven wat het saldo is per programma. Uiteraard is het saldo op totaalniveau 0.

De kaders voor deze interne ronde zijn gelijk aan de kaders van de omissie. Concreet betekent dit dat alleen technische wijzigingen zijn toegestaan die op concernniveau neutraal zijn en geen beleidsmatige consequenties hebben.

Alle technische wijzigingen worden apart toegelicht op de betreffende taakvelden, inclusief de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde. Op hoofdlijnen hebben de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde met name betrekking op verschuivingen tussen programmalasten en apparaatslasten, herschikkingen van de organisatie en overheveling van budgetten omdat de uitvoering elders plaatsvindt dan in de initiële begroting was verwerkt. Het effect hiervan op de arbeidskosten is meegenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Saldo per programmaBegroting 2023Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Raming
2027
Algemene middelen
Oorspronkelijke begroting 2023 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468 2.020.468
Technische bijstellingen interne ronde 3 3 3 3 3
Totaal Algemene middelen 2.027.401 2.099.026 2.063.399 2.020.471 2.020.471
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Oorspronkelijke begroting 2023 -94.843 -93.988 -93.309 -93.236 -93.236
Technische bijstellingen interne ronde -6.200 -6.195 -6.188 -6.074 -6.074
Totaal Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -101.043 -100.183 -99.498 -99.310 -99.310
Beheer van de stad
Oorspronkelijke begroting 2023 -164.927 -164.443 -169.963 -173.624 -173.624
Technische bijstellingen interne ronde 209 239 265 276 262
Totaal Beheer van de stad -164.718 -164.204 -169.698 -173.348 -173.362
Belastingen
Oorspronkelijke begroting 2023 311.194 323.286 324.036 324.548 324.548
Technische bijstellingen interne ronde 331 170 103 77 -34
Totaal Belastingen 311.525 323.456 324.139 324.625 324.515
Bestaande stad
Oorspronkelijke begroting 2023 18.019 14.936 -3.414 -3.206 -3.206
Technische bijstellingen interne ronde -164 61 56 44 44
Totaal Bestaande stad 17.856 14.997 -3.359 -3.162 -3.162
Bestuur
Oorspronkelijke begroting 2023 -18.905 -18.910 -18.910 -18.910 -18.910
Technische bijstellingen interne ronde -536 -536 -536 -536 0
Totaal Bestuur -19.441 -19.446 -19.446 -19.446 -18.910
Cultuur
Oorspronkelijke begroting 2023 -152.428 -151.864 -151.123 -150.847 -150.847
Technische bijstellingen interne ronde 0 0 0 0 0
Totaal Cultuur -152.428 -151.864 -151.123 -150.847 -150.847
Dienstverlening
Oorspronkelijke begroting 2023 -67.999 -62.866 -63.085 -63.145 -63.145
Technische bijstellingen interne ronde -266 695 680 624 199
Totaal Dienstverlening -68.265 -62.171 -62.405 -62.522 -62.947
Economische ontwikkeling
Oorspronkelijke begroting 2023 -33.938 -30.604 -27.474 -26.839 -26.839
Technische bijstellingen interne ronde 37 52 52 50 50
Totaal Economische ontwikkeling -33.901 -30.552 -27.422 -26.789 -26.789
Energietransitie
Oorspronkelijke begroting 2023 -11.997 -2.182 -2.259 -2.231 -2.231
Technische bijstellingen interne ronde -1.644 -38 -36 -31 -31
Totaal Energietransitie -13.641 -2.220 -2.295 -2.262 -2.262
Onderwijs
Oorspronkelijke begroting 2023 -152.059 -155.876 -155.155 -151.626 -151.626
Technische bijstellingen interne ronde 1.307 1.176 1.176 1.176 1.176
Totaal Onderwijs -150.752 -154.700 -153.979 -150.450 -150.450
Overhead
Oorspronkelijke begroting 2023 -422.346 -407.659 -404.340 -404.578 -404.578
Technische bijstellingen interne ronde -6.584 -1.264 -513 -435 -362
Totaal Overhead -428.930 -408.923 -404.853 -405.014 -404.940
Sport en recreatie
Oorspronkelijke begroting 2023 -91.971 -90.602 -89.762 -89.749 -89.749
Technische bijstellingen interne ronde 31 31 31 31 31
Totaal Sport en recreatie -91.940 -90.571 -89.731 -89.718 -89.718
Stedelijke ontwikkeling
Oorspronkelijke begroting 2023 158.115 47.120 48.001 56.620 56.620
Technische bijstellingen interne ronde 6.869 167 171 165 150
Totaal Stedelijke ontwikkeling 164.984 47.288 48.172 56.784 56.769
Veilig
Oorspronkelijke begroting 2023 -169.455 -174.246 -173.896 -173.468 -173.468
Technische bijstellingen interne ronde 1.508 894 894 894 -42
Totaal Veilig -167.947 -173.352 -173.002 -172.574 -173.510
Volksgezondheid
Oorspronkelijke begroting 2023 -33.975 -33.954 -33.920 -33.894 -33.894
Technische bijstellingen interne ronde 107 107 107 107 107
Totaal Volksgezondheid -33.869 -33.847 -33.814 -33.788 -33.788
Werk en inkomen
Oorspronkelijke begroting 2023 -241.207 -229.015 -226.661 -223.781 -223.781
Technische bijstellingen interne ronde -977 -1.245 -1.733 -1.733 -1.776
Totaal Werk en inkomen -242.184 -230.260 -228.393 -225.513 -225.557
Zorg, welzijn en wijkteams
Oorspronkelijke begroting 2023 -858.677 -868.157 -822.162 -792.502 -792.502
Technische bijstellingen interne ronde 5.969 5.684 5.469 5.363 6.299
Totaal Zorg, welzijn en wijkteams -852.707 -862.473 -816.693 -787.139 -786.203