De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de Begroting 2024 en Tweede Herziening 2023. Op 6 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 door de raad vastgesteld. In de Voorjaarsnota 2023 staan de plannen voor de jaren 2023 t/m 2027 op hoofdlijnen. In de voorliggende Begroting 2024 zijn deze plannen verder uitgewerkt. Zowel in de Voorjaarsnota als in de Begroting staat de Voortgang 2023. In de Voortgang staat hoe de gemeente er op dit moment - in 2023 - voor staat.

Deze website is opgedeeld in verschillende pagina’s:

  • Totaalbeeld: dit is een samenvatting van de website op totaalniveau inclusief een Infographic.
  • Programma's: een toelichting voor de 18 verschillende beleidsterreinen naar doelen en financiën. 
  • Paragrafen: de paragrafen geven voor specifieke onderwerpen een overkoepelend beeld over de programma's zoals de Bedrijfsvoering, Investeringen, Subsidies, Financiële kengetallen, Klimaat etc.
  • Financiën: hierin staan de financiële tabellen op totaalniveau.
  • Wijken: Door de wijkraden zijn wijkakkoorden opgesteld. Hier zijn de wijkakkoorden te vinden.