De gemeente Rotterdam presenteert de Jaarstukken 2020. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2020. Ook onze inwoners krijgen hiermee inzicht in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld vorig jaar is besteed. De leeswijzer bevat informatie over hoe de website is opgebouwd. De jaarstukken zijn aangevuld met een oplegger waarin ingegaan wordt op de beleidsmatig relevante ontwikkelingen, indicatoren en resultaten in 2020.