Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

image
image
image

Het programma Cultuur draagt bij aan Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 3. Goede gezondheid en welzijn,† 8. Eerlijk werk en economische groei en 10. Ongelijkheid verminderen.†

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.