Een nieuwe raad, een nieuwe collegeperiode én een nieuwe opzet van de begroting.

Een begroting die overzichtelijker én beleidsmatiger is. Overzichtelijker doordat de belangrijkste informatie niet meer in 75 taakvelden maar in 18 programma’s wordt toegelicht. Beleidsmatiger door een concretere uitwerking van de doelenbomen zodat helder is aan welke ambities dit college werkt en op welke manier. De BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) taakvelden zijn opgenomen in de paragraaf BBV.

De 18  programma’s sluiten goed aan op de beleidsdossiers. Een toelichting op de overgang van de oude programma’s naar de nieuwe programma’s is opgenomen onder de Hoofdlijnen in de Leeswijzer.