De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de Begroting 2020. In de Voorjaarsnota zijn de beleidsvoornemens, de bijbehorende activiteiten en de benodigde middelen voor de periode 2019 tot en met 2023 bepaald. In de Begroting wordt dit verder uitgewerkt. Ook wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende begrotingsjaar.

 

 

In de leeswijzer wordt de opbouw van deze website toegelicht.