De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2021. In de Voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in de beleidsvoornemens, de bijbehorende activiteiten en de benodigde middelen voor de periode 2022 tot en met 2025. Ook wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende begrotingsjaar.

 

Voor de hoofdlijnen van de Voorjaarsnota en Eerste Herziening wordt verwezen naar:

 

Voor de opbouw van de website wordt verwezen naar de leeswijzer.