De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de Eindejaarsbrief 2023. De Begroting 2024 en de Tweede Herziening 2023 zijn op 9 november door de gemeenteraad vastgesteld. De Begroting 2024 en de Tweede Herziening 2023 gaan over de jaren 2023 tot en met 2027. De Eindejaarsbrief 2023 is een financiële actualisering van de begroting van het lopende jaar 2023.

De financiële actualisering van de begroting heeft alleen plaatsgevonden voor noodzakelijke bijstellingen om begrotingsonrechtmatigheid aan de lastenkant bij de Jaarrekening 2023 te voorkomen. Hiertoe worden ook nieuwe risico’s gemeld. De Eindejaarsbrief 2023 is daarmee nadrukkelijk geen geactualiseerde begroting over 2023 in de volle breedte.

De Eindejaarsbrief 2023 is beschikbaar als PDF-bestand.