De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de Voorjaarsnota 2019. In de Voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in de beleidsvoornemens, de bijbehorende activiteiten en de benodigde middelen voor de periode 2019 tot en met 2023. Ook wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende begrotingsjaar. 

 

In de leeswijzer wordt de opbouw van deze website toegelicht.